Lumea din jur / People around

Cum ne dăm seama dacă oamenii din jur sunt oameni buni, oameni deștepți, oameni care trebuie păstrați aproape?

How can we understand if people around us are good people, intelligent people or people that you should keep close?

Nu ne dăm seama. Experimentăm. Așa cum deja știm, aparențele înșeală de cele mai multe ori. Un om pe care îl consideri capabil la o primă întâlnire, se poate dovedi a fi extrem de dezamăgitor la a doua. Din punctul meu de vedere creditele de prietenie nu ar trebui să fie date ”doar cu buletinul” ca în celebra ofertă.

We can’t know. We experiment. As we already know, the appearances are often playing with us. A person that you consider capable at a first meeting, may be very disappointing at a second one. From my point of view the friendship credits should be given only with the identity card as in the so famous offer.

Ca să îți dai seama că un om ți-e prieten trebuie să treci cu el prin niște ipostaze, întâmplări și probleme, pentru a putea observa ce gândește el cu adevărat.

In order to understand if someone is your friend you should overcome some situations or problems together, so you can observe how he/she is really thinking.

Dar ce te faci atunci când împreună cu un Făt Frumos sau o Ileană Cosânzeana formezi un cuplu? Prietenii vin la pachet sau se face triajul?

But what do you do when you become the pair of a Prince Charming or a Beauty Princess? The friends will be adopted as a package or you will make a selection?

Ideal ar fi ca prietenii tăi și prietenii lui/ei să de vină prietenii voștri. Dar cum nu trăim într-o lume perfectă, nu întotdeauna se întâmpla asta.

It would be ideal if his/her friends will become yours. But as we do not live in a perfect world, it does not always happen this.

Totuși, dacă ar fi să mă refer la modul de analizare a prietenilor (acum să nu înțelegi că ei trebuie să treacă un examen, dar vrei nu vrei, prin firea umană ajungi observator), consider că fetele analizează mai mult prietenii iubitului. De ce? Nu știu! Din gelozie, din teamă, din dorința de a știi cu cine îl lasă la bere.

Althought, if I have to comment about the friendships analyzing methods (please do not understand that they should pass an exam, but whatever you want it or not, all human being are becoming observers at some point), I would mention that usually the girls are analyzing more her boyfriend’s friends. Why? I do not know! Because of jealousy, because of fear, because of their desire to know with whom they will go out for bear.

Uneori asta poate duce la discuții serioase, căci privită dintr-un anumit unghi seamănă bine cu blestemata ”neîncredere”. Iar asta, se poate rezolva doar printr-o atitudine deschisă și comunicare.

Sometimes, this can lead to serious discussions, because analyzed from a certain angle it looks a lot like the damned lack of trust. And this, can be solved only by having an open attitude and a good communication.

Eu, am încredere în capacitatea iubitului meu de a-și menține prietenii aproape și de a-și face alții noi. Este un tip inteligent și cu siguranță oamenii din jurul lui sunt valoroși. Nu i-am cunoscut încă, căci după cum știți noi avem o dragoste între avioane, dar dacă sunt asemănători cu prietenii comuni pe care ni i-am făcut, atunci cu siguranță sunt o gașcă pe cinste și aștept să îi cunosc.

I trust the ability of my boyfriend to keep his friends close and to make new ones. He is an intelligent guy and certainly people around him are valuable. I did not met them yet, because as you know we have a love between planes, but if they are similar to the common friends we have made , then they are certainly great and I can’t wait to meet them.

Un alt subiect care mă macină zilele astea este problema alcoolului. Am o problemă cu oamenii care îl consumă în exces. Poți să o numești frică, repulsie sau cum dorești. Pur și simplu nu îmi doresc consumatori exagerați de alcool în jur.

Another subject that intrigues me these days is the alcohol problem. I have a problem with the people that use it excessively. You can call it fear, repulsion or whatever you wish. I simply do not want people like this around me.

Însă o chestie care mă irită mai mult decât orice altceva în legătură cu acest subiect este alcoolul la fete. Acum Doamne Iartă-mă! nu sunt eu vreo Sfântă Mărie, dar mi se pare unul dintre cele mai umilitoare lucruri ca o fată să se îmbete.

Another thing that annoys me more than everything about this subject is the alcohol consumed by the girls. Now, God please help me! I am not Virgin Mary, but I thing is the most humiliating thing to do for a girl.

Cine mă cunoaște știe că de obicei militez pentru egalitatea între sexe, însă la acest capitol încerc să las mai multă libertate bărbațiilor. Sunt cinică? Nu cred și nu îmi pasă! E o convingere.

Who knows me, also knows that I usually support the equality among genders, but at this chapter I tend to give more freedom to the men. Am I being cynical? I do not think and I do not care! Is my conviction. 

Scenariile pe care mi le fac în gând cu o foarte mare ușurință legat de ceea ce se poate întâmpla unei fete amețite/bete îmi stârnesc intense sentimente de durere și milă. Milă pentru consecințe, milă pentru prostie.

The scenarios I think about in relation to what can happen to a drunk girl hurt me so much! I also feel pity for the consequences and for the stupidity.

Eh, dar gata cu negativismul!!!

Eh, enough with the negativism!!!

Ziua de azi a fost frumoasă, am mâncat zacuscă la birou și am ascultat Vivaldi (nu e cea mai plastică combinație, dar cum zicea Corina, ”parcă mai bine unge cuțitul”!

Today was a beautiful day, I ate zacusca at the office and I listened to Vivaldi (is not the most plastic combination, but as Corina said, ”the knife works better when listening to it”!

Mâine e zi de dulceață!!!! Yummmyyyyyy:)

Tomorrow is jam day!!!! Yummyyyyy 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s