Neîncrederea / Lack of trust

Acum că am avut-o pe a mea prietenă cu mine tot week-endul, am discutat despre vrute și nevrute, mai serioase și mai neserioase.

Now that I had my good friend with me all the week-end, we talked about many things, more or less serious.

Un subiect cu un grad de sensibilitate mai mare a fost neîncrederea. Neîncrederea în oameni și neîncrederea oamenilor în tine.

A very sensitive subject was related to the lack of trust. Lack of trust in people and lack of trust of others in relation with you.

Ea personal este foarte afectată de faptul că familia și rudele ei pun într-un fel presiunea pe ea, din prisma faptului că nu are un loc de muncă. Nu muncește încă, nu pentru că este leneșă, ci pentru că nu a avut încă norocul să își găsească un post. Cu fiecare zi care trece se simte tot mai afectată de întrebările familiei, ale rudelor și ale vecinilor care vor să știe de ce nu muncește încă.

She is personally affected by the fact that her family and her relatives are kind of pushing her to get a job. She does not work yet, not because she is lazy, but because she did not have the luck to find anything convenient. Every day passing affects her more and more because her family, her relatives and her neighbors want to know why she is not working.

Hai să spunem că ai putea trece peste aceste detalii și întrebări care vin de la persoane care poate ar trebui să dea mai multă atenție altor lucruri. Însă ce tare doare când vine din partea familiei!

Let’s say that you can overcome these things when coming from persons that should not care that much about your business. But it hurts so bad when it comes from family!

Înclin să cred că familia ajunge să exercite o presiune și un stres mai mare decât orice alt factor. Și asta pentru că și ei își pierd răbdarea în a-ți lua apărarea și de a răspunde curioșilor. Oamenii ajung să cadă într-o capcană și să își dorească ceva bun pentru copiii lor, doar pentru a închide gura lumii.

I tend to believe that family can cause a higher level of stress than any other factor. And all this because they are getting tired of defending you and answering to the curious ones. People are often doing mistake when wishing something for their children only to close other people’s mouths.

Și vai ce bine cunosc situațiile de genul ăsta. Nu pot să mă plâng, ai mei m-au susținut mereu în ceea ce privește angajarea mea la universitatea FIRAT, deși de la momentul în care mi s-a spus DA, până la primul salariu, au trecut 9 luni. Sunt sigură că și ei au avut îndoieli, că s-au gândit că e o înșelătorie, că nu se va întâmpla, dar de câte ori vorbeam despre asta și îmi vedeau determinarea, nu încercau să îmi diminueze speranța, ci din contră, îmi ziceau că va fi bine.

And Oh, God how well I understand these things. I can’t complain, my parents always supported me when it comes to my application for a position at Firat University, even if from the moment they accepted me to my first salary 9 months passed. I am sure they had some doubts, they might have thought that everything is a lie, that this will not happen but every time we were talking about this they observed my determination and they never tried to diminish my hope, but on the contrary, they always told me that things are going to be fine.

Totuși, am plâns nopți la rând că nu primeam o veste, am înghițit în sec la fiecare întrebare de genul: ”No tu, atâta ți-ai lăudat turcii și tot acasă ești. De ce?”. Jur că de fiecare dată voiam să răspund cu un ”Ce vă pasă?”, căci știu că majoritatea și-ar fi dorit să nu reușesc.

Although, I cried many night because I was not getting any news, I just shut up when someone was asking: ”O, you wanted so much to go to Turkey and you are still home. Why?” And I swear that every time I wanted to answer with ”Why do you care?”, because I am sure that the majority was not wishing me the best.

Toate vorbele și încercările de a răsuci cuțitul în rană și de a mă face să îmi pierd încrederea în mine nu au reușit. Ba din contră, m-au întărit.

All these words and tries to hurt me and make me lose my self confidence were not successful. On the other hand, they made me stronger.

Puțină lume știe că până să mi se certifice în acte angajarea mea la FIRAT, m-am angajat la Târgu Mureș, la o firmă, unde urma să țin corespondența cu partenerii din Franța. Puțină lume știe că biroul îmi era aranjat, că primisem laptop și telefon de serviciu și un salar nu tocmai de neglijat în România zilelor noastre. Puțină lume știe că am fost aleasă din aproximativ 100 de candidați.

There are only a few people who know that up to the moment when all my hiring documents for Firat were ready, I was hired in Targu Mures, at a company, where I was supposed to manage the relation with the French partners. Only few people know that my office was ready, that I got a laptop or a service phone and a very good salary considering the level of payments in Romania. Few people know that I was selected from about 100 candidates.

Dar au venit ”hârtiile” din Turcia și în mai puțin de o săptămâna am plecat.

But the ”papers” from Turkey arrived and in less than a week I left.

Nu am spus nimânui. De ce? Tocmai pentru că nimeni nu a avut încredere în mine! A fost o plăcere să mi se spună cum mimau fericirea și entuziasmul lor pentru mine.

I did not tell to anybody. Why? Because nobody trusted me! It was a pleasure to hear how they were pretending to be happy and enthusiasts for me.

Până și bunicilor mei le-am spus cu două zile înainte de plecare. De ce? Știam că nu se vor bucura. Căci de la o vreme, nici ei nu mai credeau în mine. Dar eu simțeam că se va întâmpla!!!!

Even to my grandparents I told about my departure two days before it happened. Why? Because I knew they aren’t going to be happy. Lately, they also did not trust me. But I felt it will happen!!!!

Dacă cineva vă vorbește de niște planuri cu entuziasm, susțineți-l! Din dorință va găsi o cale să le ducă la bun sfârșit. Nu încercați să îi minimizați capacitățiile. Aveți încredere. Unde e dorință, este și putință!

If someone is talking with enthusiasm about something, show some support! If he/she really wants something, they will succeed. Don’t even try to minimize their abilities. Trust them. Where there is desire, there is ability!

Advertisements

One thought on “Neîncrederea / Lack of trust

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s