Să ai sau nu ai încredere în tine / To trust or not to trust yourself

Văd adesea în jurul meu oameni din ce în ce mai descurajați de ceea ce au și pot arăta ei, fie că la nivel intelectual sau fizic.

I often see around me people that are every day more discouraged related to what they can show intellectually or physically.

Tot mai adesea observăm fete care mor din cauza unor diete drastice ținute sau pur și simplu mor căci nu se consideră îndeajuns de bune pentru a trăi cu înălțimea lor de 1,50. Să nu mai vorbim de faptul că nici măcar nu știu să își aprecieze capacitatea intelectuală cu care au fost înzestrate.

More and more often we hear about girls dying because of some drastic diets or just because they think they are not good enough if they are 1,50 m. Let’s not mention that none of this girls aren’t aware of their intelligence.

Veți spune sigur că nu sunt prea deștepte dacă ajung să facă gesturi periculoase doar pentru că nu se aseamănă cu nu știu cine de la televizor. Ei bine, eu cred că nu e chiar așa simplă chestiunea asta. Adică, noi ca și oameni, condamnăm din punct de vedere oficial toate aceste exemple negative, însă continuăm să le acceptăm în viața noastră, să le susținem, chiar și printr-o ”nevinovată” vizionare a unor programe, de exemplu.

You might say they aren’t smart enough to do something as dangerous as this is just because they do not look like their idols. Well I think this is not that simple. I mean, we as people, we tend to judge in public all these pseudo-idols, but in our daily life we continue to accept and support them, even by the help of an ”innocent” view for example.

Societatea în care trăim se bazează pe niște valori greșite. Din punct de vedere psihic, este foarte dăunător. Respectul tău de sine scade pentru că nu ai niște ”craci” cât un gât de girafă, că nu ai niște ”balcoane” mai pline, că ai ”terasa” mult prea lată. Și nu ar trebui să fie așa!

The society we live in is based on wrong values. From the psychological point of view this is very risky for us. The self-esteem level decreases just because you do not have long as a giraffe’s neck legs, you do not have huge boobs or you do not have a Kardashian ass. And it should not be like this!

Dar de ce să vorbim doar despre fete? Nici băieții nu stau prea bine la acest capitol. Ei au exemple de roboți ambulanți, ”tari” în gură, ”mari” în mușchi. Și băieții se analizează, să fiți siguri de asta!

But why to talk only about girls? Boys are acting the same sometimes. They want to be ”walking robots”, cool when talking, strong in muscles. The boys are also analyzing themselves, be sure!

Iar de inteligență…ce să mai vorbim! Cea mai mare greșeală legată de acest aspect este pregătirea în școală. Dacă nu ai norocul să dai peste un profesor care știe cu adevărat înțelesul cuvântului care îi definește pasiunea (căci un profesor bun are o pasiune, nu o meserie), atunci te-ai ars. Ai toate șansele să crezi că dacă ai greșit un an la Istorie, nu ai conjugat un verb bine la Engleză sau ai încurcat iubitele lui Ion între ele, ești cel mai prost om!

And about the intelligence…let’s better not talk about this! The biggest error related to this aspect is the education received in schools. If you are not lucky enough to have a teacher who knows exactly how to handle his/her passion (because a good teacher has passion, not a job), then you are out. You have all the chances to think that missing a year at your history test, you did not spell something correctly in English or you mixed the lovers of Ion, you are the most stupid!

Nu, nu și nu! Ar cam trebuie să vedem și să ne concepem o nouă realitate!

No, no, no! We should see and build a new reality!

Acum să fie clar: Eu nu sunt vreun lup moralist și am și eu momente în care mă simt vulnerabilă, slabă, mai puțin dotată intelectual și aș evita unori să vorbesc despre al meu aspect fizic. Dar pentru asta există elementul! 🙂

Now let’s make it clear. I also have moment when I feel vulnerable, weak or less rich intellectually and I would avoid to speak about my physical appearance. But I have my element for this!

Atunci când mă consider mai puțin pregătită, mă ambiționez si învăț să fac mai mult! Când vine vorba despre fizic…îmi argumentează elementul orice detaliu la adresa căruia aș comenta. Adesea îmi spune că ar vrea să mă văd prin ochii lui. O fi însemnând asta ceva!

When I consider myself less prepared, I get ambitious and I learn to do more! When it comes to the physical part…my element is explaining me every detail I could comment about. He often tells me that he wishes I could see myself trough his eyes! This is something!

Eu zic să încercăm să ne acceptăm așa cum suntem! Sus cu încrederea de sine!

I say let’s accept us as we are! Up with self-confidence!

Suntem oameni frumoși, dar nu știm să vedem asta!

We are beautiful people, but we do not know it!

Să fim oameni înainte de afi grași, slabi, normali sau extraordinar de deștepți!

Let’s be humans befor being fat, slim, normal or very smart!

10749416_799402543449318_1067052920_n

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s