Septembrie, luni… / September, Monday…

După un week-end minunat, cu ore de somn suplimentare, ieșit cu prieteni dragi și relaxare totală, azi dimineață m-am trezit cu un zâmbet pe buze și cu dorința de a fi foarte harnică și activă astăzi. Și așa am și fost. Mi-am rezolvat toate chestiunile legate de birou, într-un timp relativ scurt, mi-am îndeplinit norma de tradus 100 de cuvinte, pentru dicționarul de termeni uzuali din 7 limbi străine, la care lucrez cu un prieten, am mai întocmit câteva acte și gata!

After a great week-end, with extra sleep hours, meetings with dear friends and total relax, this morning I woke up with a huge smile on my face and with the desire to be hardworking and active today. And I was. I solved all the things related to the office, pretty quick, I translated 100 words for the dictionary I am working on together with a friend (most common words in 7 languages),  I prepared some documents and that is it!

Acum plănuiesc să citesc câte ceva despre Erasmus +, nu de alta, dar îmi doresc să devin o specialistă ”specială” și bine informată despre tot ce mișcă și despre toate oportunitățiile oferite.

Now I am planning to read something more about Erasmus+, because I really want to become a special specialist:) and to be informed about everything related to it and about all the possible opportunities.

Chiar, voi știți cu ce se ocupă Erasmus?

Do you know what is Erasmus?

Erasmus, este un program susținut de Uniunea Europeană, care are ca obiectiv principal efectuare de schimburi studențești pe o perioadă de un semestru sau un an academic pentru mobilități de studiu și perioade cuprinse ăntre 3 și 12 luni pentru stagii de practică, care ghiciți ce?, sunt recunoscute ca și experiență în mult doritele CV-uri.

Erasmus is an European Union supported project, whose main objective is to support student exchanges for a semester or even for an academic year when it comes to studying mobility and 3 to 12 months when we refer to placements. And guess what? These are excepted as ”experience” in your resumes. 

Experiența e frumosă și te învață multe, atât ca și student, cât și ca coordonator.

The experience is amazing and it teaches you so much, as a student but as a coordinator as well.

Oricând sunt dispusă să ofer mai multe informații despre aceste burse 🙂

I am always available when it comes to sharing information about this scholarship:)

Să aveți o zi de Luni frumoasă, o săptămână frumoasă și un Septembrie frumos….

Have a great Monday, an amazing week and a beautiful September…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s